دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری دوره های تخصصی ویژه کارشناسان حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تاریخ انتشار: 1392/07/27 09:54 ق.ظ
عناوین دوره های برگزار شده به شرح ذیل می باشد.
زیر سیستم های مربوط به اداره آمار و مشمولین با حضور 12 نفر "از تاریخ 4/3/92 الی 18/3/92
" زیر سیستم های مربوط به برنامه ریزی آموزش با حضور 14 نفر"از تاریخ 27/3/92 الی 10/4/92
"زیر سیستم های مربوط به ثبت نام با حضور 31 نفر"از تاریخ 4/3/92 الی 25 3/92
" زیر سیستم های مربوط به امور فارغ التحصیلان با حضور 17 نفر"از تاریخ 1/4/92 الی 15/4/92
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: زیر سیستم ها
منبع خبر مدیریت برنامه،بودجه و تحول اداری
تعداد مشاهده: 4,425

  1. بررسی دقیق

    بررسی دقیق جایگاه خانواده

  2. سلام بر آینده

    سلامی دوباره به زندگی
اخبار : برگزاری دوره های تخصصی ویژه کارشناسان حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی