دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری دوره های آموزشی کارکنان به صورت الکترونیکی (مجازی)

تاریخ انتشار: 1392/08/05 08:56 ق.ظ
مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری در نظر دارد با همکاری موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان،اقدام به برگزاری دوره ‌های آموزشی عمومی و تخصصی شغلی ویژه کارکنان نماید.
 اهداف برگزاری دوره های آموزشی به صورت الکترونیکی (مجازی) عبارتند از :4.jpg
1-    استفاده از فناوری های جدید در آموزش و توانمندسازی کارکنان
2-    ارتقاء دانش شغلی و  تخصصی کارکنان
3 -    صرفه جویی در وقت و هزینه
4-    استفاده از فرصت های برابر آموزشی برای کلیه کارکنان
5-    اعمال فرآیندهای سیستمی نظارت و ارزیابی دوره ها
برنامه دوره ها، نحوه ثبت نام و شرکت همکاران متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.
                                
                                   مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری​
 
 
 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دوره های مجازی
منبع خبر مدیریت برنامه،بودجه و تحول اداری
تعداد مشاهده: 4,212
اخبار : برگزاری دوره های آموزشی کارکنان به صورت الکترونیکی (مجازی)
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی