دانشگاه شهید بهشتی

گزارش برگزاری کارگاه های طرح فرهنگ، پویایی و سلامت در دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ انتشار: 1392/08/29 10:56 ق.ظ
 کارگاه های طرح فرهنگ، پویایی و سلامت در مهر ماه سال جاری به منظور توانمند سازی دانشجویان در کسب مهارتهای زندگی و همچنین به منظور پیشگیری از اعتیاد، توسط  مدیریت آموزش و مشاوره فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.
 

کارگاه های مهارت ارتباط موثر2-     مهارت کنترل خشم3-     مهارت مدیریت استرس4-     مهارت حل مساله5-     مهارت ابراز وجود.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کارگاه های طرح فرهنگ، پویایی و سلامت
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی - مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
تعداد مشاهده: 851
اخبار : گزارش برگزاری کارگاه های طرح فرهنگ، پویایی و سلامت در دانشگاه شهید بهشتی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی