دانشگاه شهید بهشتی

انتشار شماره اول از سری دوم نشریه بهبود

تاریخ انتشار: 1392/12/05 02:48 ب.ظ
به استحضار می رساند، شماره اول از سری دوم نشریه بهبود (نشریه معاونت اداری و مالی) منتشر گردید. همکاران محترم می توانند از طریق وب سایت مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری به این نشریه دسترسی داشته باشند.

مدیریت برنامه ، بودجه و تحول اداری​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: نشریه بهبود
منبع خبر مدیریت برنامه،بودجه و تحول اداری
تعداد مشاهده: 3,742
اخبار : انتشار شماره اول از سری دوم نشریه بهبود
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی