دانشگاه شهید بهشتی

کسب دیپلم افتخار مسابقه سالانه جهانی گرانش توسط دکتر سپنجی

تاریخ انتشار: 1393/03/27 03:28 ب.ظ

 

 

مقاله دکتر سپنجی عضو هیات علمی دانشکده فیزیک، با عنوان Matter may" matter دیپلم افتخار مسابقه سالانه جهانی گرانش Gravity Research" Foundation Essay Contest 2014"  را کسب کرد.
در بین منتخبین این مسابقه که مهمترین مسابقه سالانه جهانی گرانش محسوب می شود، نام برندگان جایزه نوبل نيز به چشم می‌خورد.
 
Untitled-2.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دستاوردهای پژوهشی
تعداد مشاهده: 5,408
اخبار : کسب دیپلم افتخار مسابقه سالانه جهانی گرانش توسط دکتر سپنجی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی