دانشگاه شهید بهشتی

اعلام اسامی مجاز به تغییر شیوه آموزشی

تاریخ انتشار: 1393/08/06 09:41 ق.ظ

به اطلاع مي رساند اسامي دانشجويان مورد تأييد شوراي مرکز آموزش الکترونيکي جهت تغيير شيوه از آموزش محور به آموزش/پژوهش محور به پيوست آمده است. لازم به ذکر است پذيرش درخواست دانشجويان جهت تغيير شيوه منوط به تأييد نهايي مديريت تحصيلات تکميلي مي باشد.

پیوست.pdfپیوست.pdf

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دوره های الکترونیکی
تعداد مشاهده: 4,000
اخبار : اعلام اسامی مجاز به تغییر شیوه آموزشی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی