دانشگاه شهید بهشتی

دسترسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت و حسابداری به مقالات لاتین

تاریخ انتشار: 1393/08/17 04:35 ب.ظ
دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت وحسابداری
 
    بدینوسیله اعلام می دارد استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و دسترسی به جدید ترین مقالات لاتین در کتابخانه دانشکده مدیریت و حسابداری امکان پذیر می باشد.
لیست پایگاههای اطلاعاتی به شرح ذیل می باشد :
Web of science – Scopus – ScinceDirect – MathSicNet - IEEE - Taylor& Francis Online - ACS Publications - RSC-  ASME DC – ASCE –
Emerald Insight - Springer Link  - Wiley Online Library -  AIP Scitation - APS JOURNALS - IOP Science – SAGE - Oxford
 
   لذا از دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی خواهشمند است در ساعات اداری جهت جستجوی منابع به کتابخانه  دانشکده مراجعه فرمایند.
 
با تشکر
کتابخانه دانشکده مدیریت و حسابداری

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده مدیریت و حسابداری
تعداد مشاهده: 6,710
اخبار : دسترسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت و حسابداری به مقالات لاتین
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی