دانشگاه شهید بهشتی

دوازدهمين نشست شوراي مديران دانشگاه مشهد مقدس به روايت تصوير

تاریخ انتشار: 1393/09/01 06:12 ب.ظ

به استحضار مديران محترم شركت كننده در دوازدهمين نشست شوراي دانشگاه مي رساند، براي دريافت عكسهاي اين نشست مي توانيد به سايت نشست مديران در قسمت تصاوير مراجعه فرمائيد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: نشست مديران
منبع خبر حوزه ریاست - مدیران دانشگاه
تعداد مشاهده: 2,588
اخبار : دوازدهمين نشست شوراي مديران دانشگاه مشهد مقدس به روايت تصوير
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی