دانشگاه شهید بهشتی

ثبت واژه های به کار رفته در پایان نامه در سایت واژه یاب

تاریخ انتشار: 1394/02/28 08:18 ق.ظ

بدین وسیله به اطلاع می رساند، واژه های بکار رفته در پایان نامه ها یا تز های دانشجویان اخیر به نام خودشان در سایت زیر جهت بهره برداری عموم آورده شده است.

جهت مشاهده واژها می توانید به سایت  www.vajeyab.com مراجعه فرمایید.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: سایت واژه یاب
منبع خبر پژوهشکده لیزر و پلاسما
تعداد مشاهده: 11,402
اخبار : ثبت واژه های به کار رفته در پایان نامه در سایت واژه یاب
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی