دانشگاه شهید بهشتی

قابل توجه معرفی شدگان مرحله دوم دکتری نیمه متمرکز رشته تربیت بدنی و علوم وزشی

تاریخ انتشار: 1394/02/30 09:31 ق.ظ
قابل توجه معرفی شدگان مرحله دوم دکتری نیمه متمرکز رشته تربیت بدنی و علوم وزش(دکتری فیزیولوژی ورزشی قلب، عروق و تنفس- دکتری رفتارحرکتی، کنترل حرکتی) سال 94
لطفا" به موارد ذکر شده توجه فرمائید. 
فرم شماره 1forme 1.doc.docxforme 1.doc.docx مشخصات فردی داوطلب) را تکمیل و به همراه داشته باشید.
داوطلبان بر اساس حروف الفبا در دو نوبت صبح و یک نوبت عصر حاضر شوند.
تاریخ مصاحبه برای معرفی شدگان دکتری رشته رفتار حرکتی- کنترل حرکتی به روز 17/3/94 تغییر یافت.
برای گواهی چاپ کتاب امتیازی در نظر گرفته نمی شود.
مدرک قهرمانی، مربیگری و سابقه تدریس مصاحبه شوندگان دارای امتیاز و موردنظر قرار می گیرد.
همچین معرفی شدگان دوره دکتری لازم است پرینت مقالات پذیرفته شده را به همراه داشته باشند
 
معرفی شدگان رشته فیزیولوژی ورزشی قلب- عروق و تنفس به ترتیب جدول ذیل درتاریخ 16/3/94 در محل دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی حضور یابند.
 
صبح روز 16/3/93- ساعت 11 صبح
سيدي بيدگلي
سید محمد
طاهري گندماني
مهدي
عبادي علي نظري
نسرين
فروغي نسب
فاطمه
فريدون فرا
خديجه
قاسمي
پيمان
قيوم زاده جويناني
مرتضي
عصر روز 16/3/93- ساعت 14
ملکیان فینی
الهه
نوروزي
جواد
نيازي ممرابادي
صابر
نيك سرشت
علي
 
 
 
 
 صبح روز 16/3/93- ساعت 9 صبح
ابوذری
نازنین
بردبار
سالار
برزگري مروست
حسين
حبيبي نژاد
اذر
خانواري
توحيد
خاني سانيج
الهام
رمرودي
سلمامعرفی شدگان رشته رفتارحرکتی ، کنترل حرکتی به ترتیب جدول ذیل درتاریخ 17/3/94 در محل دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی حضور یابند.
 
 
صبح روز 17/3/93- ساعت 9 صبح
امامي ارندي
مینا
بابايي
سميه
بهلول
اكبر
پارسافر
پريسا
تقي زاده
فهيمه
جهانبخش
حميده
حاتمي بهمن بگلو
زينب
صبح روز 17/3/93- ساعت 11 صبح
خانمحمدي
راضیه
سيداشرفي
سيده وجيهه
شيخي
سحر
عرب
مجيد
عظيمي
رضوان
قزي
اعظم
گلزار
سميه
عصر روز 17/3/93- ساعت 14
محبي
محمود
محمدزاده سكل
مصطفي
مهدي پور
الهام
نصيري تفت يزد
سوسن
                       
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: تربیت بدنی
منبع خبر دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
تعداد مشاهده: 5,184
اخبار : قابل توجه معرفی شدگان مرحله دوم دکتری نیمه متمرکز رشته تربیت بدنی و علوم وزشی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی