دانشگاه شهید بهشتی

مصاحبه مطبوعاتی دکتر سماک نژاد از پژوهشکده علوم شناختی با خبرگزاری مهر

تاریخ انتشار: 1394/04/09 11:22 ب.ظ

مصاحبه خانم دکتر نگار سماک نژاد از پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی با خبر گزاری مهر با عنوان

تلاش محققان ایرانی برای ارتقای تماس چشمی در کودکان «درخودمانده»

لینک خبر 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پژوهشکده علوم شناختي و مغز
تعداد مشاهده: 2,423
اخبار : مصاحبه مطبوعاتی دکتر سماک نژاد از پژوهشکده علوم شناختی با خبرگزاری مهر
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی