دانشگاه شهید بهشتی

قابل توجه کلیه دانشجویان دکتری دانشکده مدیریت و حسابداری

تاریخ انتشار: 1394/06/03 09:53 ق.ظ
 
جهت درخواست  اخذ مجوز دفاع رساله دکتری؛ لزوما فرایند اجرایی کفایت دستاوردهای علمی رساله را از صفحه اصلی وب سایت دانشگاه / معاونت ها /معاونت پژوهشی و فناوری /مدیریت برنامه ریزی، نظارت و پژوهشی تحصیلات تکمیلی /کفایت دستاوردهای علمی رساله مطابق با مصوبه دانشگاه طی نمایند./  
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده مدیریت و حسابداری
تعداد مشاهده: 7,923
اخبار : قابل توجه کلیه دانشجویان دکتری دانشکده مدیریت و حسابداری
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی