دانشگاه شهید بهشتی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

تاریخ انتشار: 1394/06/03 02:51 ب.ظ
 
خدیجه سلطانی دانشجوی گروه آلاینده‎های محیط زیست پژوهشکده علوم محیطی از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان: مطالعه الگوهای تغییر روزانه آلاینده‏های معیار در ایستگاه های منتخب شهر تهران دفاع می کند.
این پایان نامه با راهنمایی دکتر امیر سالمی و مشاوره دکتر یوسف رشیدی جمع آوری شده است.
جلسه دفاعیه این پایان نامه چهارشنبه 4 شهریور 1394 ساعت 14:00 در سالن اجتماعات پژوهشکده علوم محیطی برگزار می شود.
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پژوهشکده علوم محیطی
تعداد مشاهده: 1,843
اخبار : جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی