دانشگاه شهید بهشتی

فارسی آموز دوره دانش افزایی: ماحصل دوره دانش افزایی برای من نگارش کتاب سومم بود

تاریخ انتشار: 1394/06/08 08:16 ق.ظ

 

 

 
دکتر حمزه باقی اف، فارسی آموز تاجیکی، نگارش کتاب سوم خود را مدیون دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی می داند.
دکتر حمزه باقی اف دانشجو دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی در گفتگو با خبرنگار هشتاد و دومین دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی اظهارداشت: اهلتاجیک.JPG تاجیکستان هستم، تاکنون 7 بار به ایران آمده ام و دارای مدرک  دکتری ادبیات فارسی هستم.
وی در ادامه افزود: تاجیکستان و ایران زبان مشترکی دارند و من از 16 سال پیش که برای نخستین بار به ایران آمدم به زبان و فرهنگ ایرنیان به دلیل قرابتی که با کشورم داشت علاقمند شدم و همین امر مقدمه ای شد تا اولین کتابم را درباره ایران با عنوان "بر دیار خویش" به رشته تحریر در آورم و پس از آن کتاب "بر دیار خویش در تهران" را به چاپ رساندم، هم اکنون نیز در حال نگارش کتاب سومم با عنوان "تهرانی که من شناختم" هستم.
وی با غنی خواندن تمدن ایرانی اسلامی تصریح کرد: با وجود زبان مشترک و زیبای پارسی من بر این باورهستم که همه جای ایران سرای من است چراکه روزگاری تاجیکستان و ایران یک کشور بودند و به نوعی من می توانم ایران را سرزمین نیاکان خود بنامم.
دانشجو دوره دانش افزایی با اشاره به پیشرفت های ایران در سال های اخیر تصریح کرد: من تاکنون 7 مرتبه به ایران سفر کرده ام اما این کشور در سال های اخیر پیشرفت زیادی کرده است، در شهر تهران تغییرات عمده ایی صورت گرفته است.
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 1,762
اخبار : فارسی آموز دوره دانش افزایی: ماحصل دوره دانش افزایی برای من نگارش کتاب سومم بود
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی