دانشگاه شهید بهشتی

انتشار کتاب خارجی توسط مرکز تحقیقات پروتئین

تاریخ انتشار: 1394/09/17 03:06 ب.ظ

اولین کتاب از مجموعه کتاب های انگلیسی مرکز تحقیقات پروتئین با عنوان Characterization of carbon nanotube-based composites under consideration of defects توسط دکتر مونس رحماندوست منتشر شد. این کتاب که دکتر مجید آیت اللهی، از دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت نیز در نگاشتن آن همکاری داشته اند، یکی از مجموعه کتابهای سری Advanced Structure Materials انتشارات Springer است

در این کتاب، پس از معرفی نانولوله های کربنی و نانوکامپوزیت ها، به روشهای ساخت، بررسی خواص، و شناسایی محاسباتی و تجربی نانوکامپوزیت هایی پرداخته می شود که در آنها از نانولوله های کربنی برای بهینه کردن خواص نانوساختار استفاده شده است. یکی از نکات مورد توجه در رابطه با این کتاب ارزشمند این است که علاوه بر فراهم آوردن مجموعه ای کامل از خواص اولیه، انواع نقص هایی که ممکن است در نانولوله های کربنی و نانوکامپوزیت های مبتنی بر آن وجود داشته باشد، نیز در این مجلد به مخاطب معرفی شده است


انتشار این کتاب به نام مرکز تحقیقات پروتئین دانشگاه شهید بهشتی، توسط ناشر علمی معتبری همچون Springer، افتخاری است که امید داریم بیش از پیش نصیب دانشگاه ها، مراکز تحقیق و محققان ارزشمند ایران گردد

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مونس رحماندوست - Springer - مرکز تحقیقات پروتئین - کتاب انگلیسی - نانولوله های کربنی - نانوکامپوزیت - Characterization of carbon nanotube-based composites under consideration of defects
منبع خبر مرکز تحقیقات پروتئین
تعداد مشاهده: 2,541
اخبار : انتشار کتاب خارجی توسط مرکز تحقیقات پروتئین
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی