دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری نشست الکترونیکی شدن محیط های یاددهی- یادگیری در ایران

تاریخ انتشار: 1394/12/18 02:57 ب.ظ
بیست و هفتمین نشست علمی- تخصصی انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا) با عنوان «تعلّم و تکنیک، تأملی در باب آینده رسانه ای شدن و الکترونیکی شدن محیط های یاددهی- یادگیری در ایران» با ارایه دكتر مقصود فراست خواه، در روز دوشنبه مورخ 1394/12/17 از ساعت 16:00 تا 17:30، با همکاری گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی و کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی، در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه برگزار شد.
در این نشست دکتر فراست خواه درباره تحولات انجام شده در حوزه فناوری های مورد استفاده در محیطهای یادگیری و نیز درک مفهوم فناوری های ارتباطی نوین و داشتن نگاه انتقادی به آنها به بحث پرداخت.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: نشست - الکترونیکی شدن -محیط های یاددهی- یادگیری - ایران
منبع خبر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد مشاهده: 1,526
اخبار : برگزاری نشست الکترونیکی شدن محیط های یاددهی- یادگیری در ایران
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی