دانشگاه شهید بهشتی

مراحل بررسی درخواست های مربوط به کفایت دستاوردهای دانشجویان دکتری جهت دفاع از رساله

تاریخ انتشار: 1395/02/11 11:12 ق.ظ

 

مراحل بررسی درخواست های مربوط به کفایت دستاوردهای دانشجویان دکتری جهت دفاع از رساله  در فایل زیر  پیوست می باشد

 

مراحل بررسی درخواست های مربوط .docxمراحل بررسی درخواست های مربوط .docx

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده مدیریت و حسابداری
تعداد مشاهده: 4,663
اخبار : مراحل بررسی درخواست های مربوط به کفایت دستاوردهای دانشجویان دکتری جهت دفاع از رساله
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی