دانشگاه شهید بهشتی

قابل توجه شرکت کنندگان آزمون دکتری رشته تربیت بدنی

تاریخ انتشار: 1395/02/19 11:12 ق.ظ
مدارک مورد نیاز مصاحبه دکتری
1-    مقاله
2-    کتاب
3-    پایان نامه
4-    گواهی تدریس
5-    بالاترین حکم قهرمانی و مربیگری ( از هرکدام یک مورد)
6-    ریز نمرات
7-    نمره زبان
8-    ثبت اختراع
9-    جوایز علمی و...
عدم حضور در جلسه امتحان کتبی غیبت محسوب می گردد.
غیبت در جلسه مصاحبه فقط در صورت ارائه مدارک مستند پزشکی مورد قبول می باشد و در هفته بعد دوشنبه 10/3/95  مصاحبه افراد غایب برگزار می گردد.
کلیه مراحل ثبت نام حضوری برای مراجعه کنندگان در دفتر آموزش دانشکده علوم ورزشی زیر نظر کارشناسان محترم گروه رفتارحرکتی سرکارخانم وحیدی نژاد و گروه فیزیولوژی ورزشی سرکارخانم تشیعی با شماره تلفن 29902935 انجام می شود.
محل آزمون : دانشکده علوم ورزشی

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دکتری
منبع خبر دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
تعداد مشاهده: 3,639
اخبار : قابل توجه شرکت کنندگان آزمون دکتری رشته تربیت بدنی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی