دانشگاه شهید بهشتی

کسب مقام چهارم در نخستین مسابقه سراسری ACM دانشگاه پیام نور توسط دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر

تاریخ انتشار: 1395/02/27 02:44 ب.ظ
تیم we have come a long way  از دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی تهران در نخستین مسابقه سراسری برنامه نویسی دانشجویی ACM  که به میزبانی دانشگاه پیام نور استان مازندران، مرکز بابل در تاریخ 21/02/1395 برگزار شد،موفق به کسب مقام چهارم پس از تیم های دانشگاه امیرکبیر (2 تیم)و دانشگاه اصفهان گردید.
اعضای تیم شرکت کننده عبارت است از:سید بهداد احمدی نیشابوری، سامان خامسیان و محمدرضا محسنی که سرپرستی آن را امیر حسین آذر آبادی بر عهده داشته است.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مسابقات ACM
منبع خبر دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر
تعداد مشاهده: 2,763
اخبار : کسب مقام چهارم در نخستین مسابقه سراسری ACM دانشگاه پیام نور توسط دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی