دانشگاه شهید بهشتی

برنامه زمانبندی مصاحبه آزمون دکتری رشته های فوتونیک و مهندسی پلاسما سال 95

تاریخ انتشار: 1395/02/29 03:20 ب.ظ
برنامه زمانبندی مصاحبه آزمون دکتری رشته های فوتونیک و مهندسی پلاسما سال 95
بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان مصاحبه آزمون دکتری رشته های فوتونیک و مهندسی پلاسما ورودی سال 95 می رساند آزمون مذکور در روز شنبه مورخ   8 خرداد ماه برگزار می گردد.
زمان شروع مصاحبه:  از ساعت 8:30
مکان مصاحبه: ساختمان اصلی پژوهشکده لیزر و پلاسما-طبقه اول
به همراه داشتن مدارک ذیل الزامی است:
داوطلبان محترم موظف هستند در روز مصاحبه کپی کلیه مدارک ذیل الذکر را بر اساس ترتیب ذکر شده، شماره گذاری کرده و در یک پوشه (کلیربوک مستقل) قرار داده و در مکان مصاحبه، مستقیما تحویل کارشناس مربوطه نماید.
 
الف: اصل شناسنامه و یا کارت ملی.
ب: فرم تکمیل شده مشهصات فردی (فرم شماره1) قرار داده شده در سایت دانشگاه
ج: حداقل دو معرفی‌نامه نوشته شده توسط اساتید مبنی بر صلاحیت داوطلب برای ادامه تحصیل در دوره دکتری، با مشخصات کامل و نحوه تماس با اساتید محترم توصیه کننده (ترجیحاً یکی از دو معرفی نامه توسط استاد راهنما نوشته شده باشد).
د: مدرک احراز توانایی در به کارگیری زبان خارجه.
ه: اصل پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد (دفاع شده و یا نسخه اولیه برای دانشجویان سال آخر).
و: اصل مدرک و ریزنمرات دوره کارشناسی (آندسته از معرفی شدگانی که فارغ‌التحصیل دوره کارشناسی‌ ناپیوسته می‌بایست اصل مدرک کاردانی را ارائه نمایند).
ز: اصل مدرک و ریزنمرات دوره کارشناسی‌ارشد (معرفی شدگانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی‌ارشد بوده و حداکثر تا تاریخ 31/6/1395 فارغ‌التحصیل خواهند شد لازم است اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک را ارائه نمایند.
ح: مدرکی که وضعیت نظام وظیفه معرفی شده در آزمون را مشخص نماید. (ویژه برادران)
ط: اصل مدرک مربوط به سهمیه ثبت‌نامی.
ی: اصل گواهی مبنی بر اینکه عضو هیات علمی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده که به تایید بالاترین مقام مسئول نیز رسیده باشد، برای آن دسته از معرفی شدگانی که از امتیاز مربی در این آزمون استفاده نموده‌اند.
ک: کلیه مدارک و مستندات فعالیتهای علمی، آموزشی و حرفه‌ای اعم از: هر گونه اثر منتشر شده علمی، تألیف و ترجمه کتاب، مقالات پژوهشی یا ترویجی، تجارب کاری مرتبط با رشته، گواهی‌نامه‌های دریافتی و ...
 
پژوهشکده لیزر و پلاسما

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مصاحبه آزمون دکتری، رشته فوتونیک، رشته مهندسی پلاسما، پژوهشکده لیزر و پلاسما
منبع خبر پژوهشکده لیزر و پلاسما
تعداد مشاهده: 9,053
اخبار : برنامه زمانبندی مصاحبه آزمون دکتری رشته های فوتونیک و مهندسی پلاسما سال 95
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی