دانشگاه شهید بهشتی

زمان و مکان مصاحبه دکتری سال 95 رشته تربیت بدنی

تاریخ انتشار: 1395/03/03 11:39 ق.ظ
زمان و مکان مصاحبه دکتری سال 95 رشته تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی - یادگیری حرکتی (روزانه) در روز چهارشنبه 5/3/95 و پنجشنبه 6/3/95 و پردیس در روز شنبه 8/3/95 در محل دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی خواهد بود
 
رشته فیزیولوژی ورزشی در هر دو گرایش (روزانه و پردیس) در روز شنبه 8/3/95 در محل دانشکده تربیت بدنی برگزار می گردد  

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: تربیت بدنی
منبع خبر دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
تعداد مشاهده: 3,307
اخبار : زمان و مکان مصاحبه دکتری سال 95 رشته تربیت بدنی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی