دانشگاه شهید بهشتی

انتخاب مهندس مجید فیروزان به عنوان کارمند نمونه

تاریخ انتشار: 1395/06/15 02:19 ب.ظ

 

انتخاب آقای مهندس مجید فیروزان به عنوان کارمند نمونه دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی را به ایشان تبریک گفته و برای ایشان موفقیت و توفیق روزافزون  آرزومندیم
دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی پردیس شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 1,949
اخبار : انتخاب مهندس مجید فیروزان به عنوان کارمند نمونه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی