دانشگاه شهید بهشتی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد طراحی کاربردی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

تاریخ انتشار: 1395/06/24 10:50 ق.ظ
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد طراحی کاربردی
به اطلاع کلیه پذیرفته­شدگان دوره­های روزانه، نوبت دوم و پردیس در کارشناسی ارشد طراحی کاربردی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی می­رساند، برمبنای اولویت اعلام شده خود بین دو گرایش انتخابی(شاخه تخصصی) 1- مکانیک جامدات 2- دینامیک، کنترل و ارتعاشات، بر مبنای برنامه درس(پیوست) نسبت به تکمیل ثبت نام و حضور در کلاس ها اقدام نمایند. حداقل تعداد واحد ها 9 و حداکثر آن 12 می باشد.
زمینه های کاری اساتید گروه طراحی کاربردی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی نیز در پیوست  آمده است.
همچنین لازم به ذکر است امتحان درس "تحلیل تجربی تنش" و "مکانیک محیط پیوسته"  تداخل ساعتی دارند که این موضوع در روز شنبه مورخ 27/06/1395 (روز حذف و اضافه) به صورت ذیل اصلاح خواهد شد:
تحلیل تجربی تنش، روز  18/10/1395، ساعت 9 صبح
مکانیک محیط پیوسته، روز 12/10/1395، ساعت 9 صبح
 
 
دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی پردیس شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 3,274
اخبار : قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد طراحی کاربردی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی