دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه ثبت نام حضوری دانشجویان دوره های الکترونیکی ورودی 95

تاریخ انتشار: 1395/08/03 11:34 ق.ظ

به اطلاع کلیه دانشجویان دوره های الکترونیکی ورودی 95 می رساند، آخرین مهلت انجام ثبت نام حضوری، پایان وقت اداری روز چهار شنبه 12/08/95 است. بدیهی است ثبت نام غیر حضوری و عدم تکمیل ثبت نام حضوری، به منزله ثبت نام در دانشگاه نبوده و عواقب عدم ثبت نام حضوری بر عهده دانشجو خواهد بود.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دوره های الکترونیکی
تعداد مشاهده: 3,179
اخبار : اطلاعیه ثبت نام حضوری دانشجویان دوره های الکترونیکی ورودی 95
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی