دانشگاه شهید بهشتی

مصاحبه دکتری گرایش فیزیولوژی عصبی – عضلانی

تاریخ انتشار: 1395/10/01 03:36 ب.ظ

مصاحبه تکمیل ظرفیت گرایش فیزیولوژی ورزشی عصبی - عضلانی دوشنبه 6/10/95 ساعت 17-13 برگزار می شود .

پذیرفته شدگان برای مصاحبه لازم است ساعت ده صبح برای تحویل مدارک به واحد آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

شماره تلفن آموزش دانشکده جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر  29902935

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مصاحبه دکتری- فیزیولوژی عصبی – عضلانی
منبع خبر دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
تعداد مشاهده: 1,917
اخبار : مصاحبه دکتری گرایش فیزیولوژی عصبی – عضلانی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی