دانشگاه شهید بهشتی

ساعت برگزاری امتحانات پایان ترم داشجویان مرکز آموزش الکترونیکی رشته های مدیریت و حسابداری

تاریخ انتشار: 1395/10/08 08:27 ق.ظ

به اطلاع کلیه دانشجویان رشته مدیریت و حسابداری می رساند کلیه  امتحانات رشته های این دانشکده در نوبت صبح از ساعت 9 تا 11 به ساعت 10 تا 12 منتقل می گردد.

لازم به ذکر است مکان برگزاری امتحانات رشته های مدیریت و حسابداری طبقه دوم  همان دانشکده  خواهد بود.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دوره های الکترونیکی
تعداد مشاهده: 3,819
اخبار : ساعت برگزاری امتحانات پایان ترم داشجویان مرکز آموزش الکترونیکی رشته های مدیریت و حسابداری
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی