دانشگاه شهید بهشتی

مهلت ارسال تقاضای سنوات اضافه از کمیسیون بررسی موارد خاص

تاریخ انتشار: 1395/10/20 09:06 ق.ظ

دانشجویان محترم  مرکز آموزش الکترونیکی لطفا اطلاعیه مربوط به مهلت ارسال سنوات اضافه از کمیسیون بررسی موارد خاص.docمهلت ارسال سنوات اضافه از کمیسیون بررسی موارد خاص.doc را مطالعه فرمایند.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دوره های الکترونیکی
تعداد مشاهده: 4,405
اخبار : مهلت ارسال تقاضای سنوات اضافه از کمیسیون بررسی موارد خاص
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی