دانشگاه شهید بهشتی

انتصاب سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه+ رزومه

تاریخ انتشار: 1396/01/20 05:02 ب.ظ
دکتر سیدحسن صدوق، سرپرست دانشگاه، طی حکمی دکتر صمد حاج جباری، استادیار دانشکده علوم ریاضی را به عنوان سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه منصوب کرد.
N!83538454.jpg

دکتر حاج جباری، استادیار گروه ریاضی است و دکترای ریاضی محض دارد و از سال 1375 به عنوان عضو هیأت علمی با دانشگاه شهید بهشتی همکاری می‌کند.
سوابق تحصیلی
- کارشناسی ریاضی محض از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1366
- کارشناسی ارشد ریاضی محض از دانشگاه تربیت معلم تهران در سال 1369
- دکترای ریاضی محض از دانشگاه دانشگاه تربیت مدرس در سال 1376
 
سوابق پژوهشی
دکتر حاج جباری 2 مقاله  علمی- پژوهشی و اجرای 1 طرح پژوهشی را در کارنامه پژوهشی خود دارد.
 
سوابق اجرایی
- مدیر کل امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از 1392 تا کنون
- سرپرست اداره کل دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان (با حفظ سمت) از تاریخ 30/4/1393 به مدت یکسال
- معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی 1391
- دبیر معاونین دانشجویی و فرهنگی منطقه 1 کشوری 1391
- مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه از 1382 تا اردیبهشت 1391
- سرپرست دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه از سال 1382 تا دی ماه 1391
- سرپرست امور فرهنگی ورزشی دانشکده علوم ریاضی 1383
- مدیرگروه ریاضی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی از 1380 تا 1382
- معاون گروه ریاضی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی از 1379 تا 1380
 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 2,665
اخبار : انتصاب سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه+ رزومه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی