دانشگاه شهید بهشتی

حضور انجمن های علمی دانشجویی زمین شناسی و جغرافیا در هشتمین جشنواره حرکت دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ انتشار: 1396/02/20 03:43 ب.ظ
این جشنواره از روز شنبه  تا  دوشنبه، 16 تا 18 اردیبهشت ماه 1396 در مقابل سلف اساتید برگزار شد. در مراسم اختتامیه که در روز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه 1396 برگزار شد؛ انجمن های علمی دانشجویی زمین شناسی و جغرافیا موفق به کسب مقام در بخش" طرح های پژوهشی" شدند.
HarkatZamin3.jpg

جشنواره حرکت و حضور انجمن های علمی دانشکده
HarkatZamin2.jpg
اعضای انجمن‌های علمی‌دانشجویی زمین‌شناسی و جغرافیا در غرفه‌های انجمن های زمین‌شناسی و جغرافیا- هشتمین جشنواره حرکت داخلی، اردیبهشت‌ماه 1396

HarkatZamin1.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده علوم زمین
تعداد مشاهده: 1,703
اخبار : حضور انجمن های علمی دانشجویی زمین شناسی و جغرافیا در هشتمین جشنواره حرکت دانشگاه شهید بهشتی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی