دانشگاه شهید بهشتی

انتخاب انجمن علمی برق پردیس شهید عباسپور به عنوان انجمن علمی برگزیده

تاریخ انتشار: 1396/02/24 09:59 ق.ظ

در پایان هشتمین جشنواره حرکت (ویژه معرفی دستاوردهای انجمن های علمی دانشجویی) انجمن علمی برق پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور به عنوان انجمن علمی برگزیده شناخته شده و لوح تقدیر​ دریافت نمود.


Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر معاونت فرهنگی و دانشجویی پردیس شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 1,750
اخبار : انتخاب انجمن علمی برق پردیس شهید عباسپور به عنوان انجمن علمی برگزیده
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی