دانشگاه شهید بهشتی

بازدید از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران توسط دانشجویان کارشناسی ارشد گروه پلیمر و مواد دانشکده علوم شیمی و نفت

تاریخ انتشار: 1396/03/03 02:05 ب.ظ
در روز شنبه مورخ 30 اردیبهشت ماه 1396 جمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد گروه پلیمر و مواد دانشکده علوم شیمی و نفت، بازدید علمی از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران به عمل آوردند. در این برنامه یک روزه پژوهشکده های مختلف این پژوهشگاه (پلاستیک، لاستیک ، رنگ و چسب و رزین) مورد بازدید قرار گرفتند و با تحقیقات انجام گرفته در این حوزه ها، نکات فنی و عملیاتی دستگاه های مورد استفاده در صنعت پلاستیک، لاستیک و رنگ آشنا شدند.

polimer iran.jpg
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده علوم شیمی و نفت
تعداد مشاهده: 1,045
اخبار : بازدید از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران توسط دانشجویان کارشناسی ارشد گروه پلیمر و مواد دانشکده علوم شیمی و نفت
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی