دانشگاه شهید بهشتی

قابل توجه متقاضیان شرکت در دوره دکتری رشته روان شناسی بالینی گرایش خانواده

تاریخ انتشار: 1396/03/06 12:01 ب.ظ

از کلیه متقاضیان شرکت در دوره دکتری رشته روان شناسی بالینی که مایلند دوره دکتری خود را با گرایش خانواده در پژوهشکده خانواده بگذرانند تقاضا می شود  برای کسب اطلاعات تکمیلی در مورد مصاحبه به لینک زیر مراجعه فرمایند.


مصاحبه دوره دکتری رشته روان شناسی بالینی گرایش خانواده 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دکتری روان شناسی بالینی گرایش خانواده، پژوهشکده خانواده، مصاحبه دکتری
منبع خبر پژوهشکده خانواده
تعداد مشاهده: 1,679
اخبار : قابل توجه متقاضیان شرکت در دوره دکتری رشته روان شناسی بالینی گرایش خانواده
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی