دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه پذیرفته شدگان مصاحبه دکتری فیزیولوژی ورزشی 1396

تاریخ انتشار: 1396/03/06 01:49 ب.ظ

بدینوسیله موارد زیر را به اطلاع پذیرفته شدگان مصاحبه دکتری  

فیزیولوژی ورزشی گرایش قلب و عروق می رساند:

1- مصاحبه پذیرفته شدگانی که تراز آنها 5280 تا 6908 می باشد صبح روز یکشنبه 21/خرداد ساعت 8 صبح می باشد.

2-  مصاحبه پذیرفته شدگان تراز 3401 تا 5255 عصر روز یکشنبه 21 خرداد  ساعت 30/13 می باشد.

3- دانشجویانی که مقاله انگلیسی دارند لازم است ISSN مجله را بر روی مقاله درج نمایند.

 

4-   پذیرفته شدگان اصل و کپی تمام مدارک تحصیلی ، آموزشی و پژوهشی خود را به همراه داشته باشند.​

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
تعداد مشاهده: 2,224
اخبار : اطلاعیه پذیرفته شدگان مصاحبه دکتری فیزیولوژی ورزشی 1396
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی