دانشگاه شهید بهشتی

اصلاحیه جدول زمانبندی مصاحبه متقاضیان دکتری تربیت بدنی ورودی 1396

تاریخ انتشار: 1396/03/16 10:43 ق.ظ

mosahebe mojadad.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
تعداد مشاهده: 2,110
اخبار : اصلاحیه جدول زمانبندی مصاحبه متقاضیان دکتری تربیت بدنی ورودی 1396
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی