دانشگاه شهید بهشتی

آگهی جذب پژوهشیار پسا دکتری

تاریخ انتشار: 1396/04/04 01:27 ب.ظ
آگهی جذب پژوهشیار پسا دکتری در گروه تحقیقاتی پروفسور صفری در زمینه سلول های خورشیدی. متقاضیان رزومه ی علمی خود را به پست الکترونیکی sbu.ac.ir @ n-safari ارسال نمایند.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده علوم شیمی و نفت
تعداد مشاهده: 1,397
اخبار : آگهی جذب پژوهشیار پسا دکتری
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی