دانشگاه شهید بهشتی

انتصاب دکتر محمد عامری، به عضویت تحریریه مجله لاتین انرژی تجدید پذیر و محیط زیست

تاریخ انتشار: 1396/04/24 01:53 ب.ظ
از سوی دکتر محمد تقی صالحی، رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی و مدیر مسئول مجله، دکتر محمد عامری مدیر گروه تبدیل انرژی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، به مدت سه سال به عضویت هیات تحریریه مجله لاتین انرژی تجدید پذیر و محیط زیست، منصوب شدند. این مجله بصورت علمی پژوهشی با درجه A و ISC  می باشد. متن این حکم بشرح ذیل است:
 
جناب آقای دکتر محمد عامری
عضو محترم هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
نظر به سوابق ارزنده علمی- پژوهشی جنابعالی به موجب این ابلاغ به مدت سه سال به عضویت هیات تحریریه مجله لاتین
 “Journal of Renewable Energy and Environment” که بطور مشترک با انجمن مهندسی شیمی ایران انتشار می یابد، منصوب می شوید.
اطمینان دارم عضویت و حضور جنابعالی به عنوان یک شخصیت ممتاز علمی و یک محقق برجسته در تحریریه مجله، موجبات تقویت و غنای هرچه بیشتر نشریه را فراهم خواهد ساخت. امید است با بهره گیری از توان علمی خویش و در سایه همکاری مدیر مسئول و سر دبیر و سایر همکاران محترم هیات تحریریه، نشریه ای ارزنده و شایسته نام پژوهشگاه و انجمن به جامعه علمی کشورارایه گردد.
 
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی پردیس شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 5,072
اخبار : انتصاب دکتر محمد عامری، به عضویت تحریریه مجله لاتین انرژی تجدید پذیر و محیط زیست
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی