دانشگاه شهید بهشتی

پذیرش محقق پسا دکتری در رشته مهندسی پزشکی، پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی

تاریخ انتشار: 1396/05/31 10:46 ب.ظ
 

به اطلاع واجدین شرایط می رساند، پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی دو محقق فرادکتری را در رشته مهندسی پزشکی و زیر نظر دکتر مهدی علوی می پذیرد. از علاقمندان دعوت می شود درخواست خود را به همراه کارنامه علمی شامل مشخصات کامل فردی، سوابق آموزشی و پژوهشی به آدرس ایمیل mz@ipm.ir یا mzarei@me.com ارسال کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر فایل زیر را دریافت نمایید.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پژوهشکده علوم و فناوریهای پزشکی
تعداد مشاهده: 4,014
اخبار : پذیرش محقق پسا دکتری در رشته مهندسی پزشکی، پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی