دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه سال تحصیلی 97-96

تاریخ انتشار: 1396/07/03 08:09 ق.ظ
 
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان واجد شرایط دانشجوی نمونه می رساند ،ضمن مراجعه به سایت سازمان امور دانشجویان و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به ثبت نام در درگاه الکترونیکی http://www.nemooneh.saorg.ir اقدام نمایند .  
مهلت ثبت نام الکترونیکی از تاریخ 15 لغایت 30 مهرماه 1396

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 2,053
اخبار : فراخوان بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه سال تحصیلی 97-96
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی