دانشگاه شهید بهشتی

قرارداد بیمه گروهی مازاد درمان ( بیمه تکمیلی)

تاریخ انتشار: 1396/07/16 10:28 ق.ظ
به استحضار می رساند
قرارداد بیمه گروهی مازاد درمان ( بیمه تکمیلی ) دانشگاه با افزایش تعداد نوع تعهدات نسبت به سال قبل شامل: گفتار درمانی ، بیماری ها و ناهنجاریهای جنین، آمینوسنتز و همچنین افزایش میزان سقف تعهدات دندان پزشکی ، لیزیک چشم و زایمان، با حق سرانه به مبلق 395/000 ریال به ازای هر عضو ( بدون محاسبه مالیات بر ارزش افزوده) از تاریخ 96/07/01 منعقد گردیده است. اعضاء محترم برای کسب اطلاعات بیشتر از نوع تعهدات ، شرایط و نحوه ارائه خدمات می توانند به لینک موجود در  پورتال دانشگاه مراجعه نمایند.
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مدیریت منابع انسانی
تعداد مشاهده: 3,277
اخبار : قرارداد بیمه گروهی مازاد درمان ( بیمه تکمیلی)
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی