دانشگاه شهید بهشتی

اولین نشست توسعه در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران

تاریخ انتشار: 1396/07/17 06:03 ق.ظ
نخستین نشست توسعه در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی برگزار خواهد شد.
زمان: دوشنبه 17/7/1396 ساعت 14 تا 17
مکان: دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
تعداد مشاهده: 2,425
اخبار : اولین نشست توسعه در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی