دانشگاه شهید بهشتی

ابقاء دکتر سید امید رعنایی سیادت در سمت سرپرستی مرکز تحقیقات پروتئین

تاریخ انتشار: 1396/07/26 06:17 ب.ظ
دکتر سید حسن صدوق، رئیس دانشگاه، طی حکمی دکتر سید امید رعنایی سیادت، دانشیار مرکز تحقیقات پروتئین را برای مدت دو سال دیگر در سمت سرپرست مرکز تحقیقات پروتئین ابقاء کرد.
 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مرکز تحقیقات پروتئین
تعداد مشاهده: 4,201
اخبار : ابقاء دکتر سید امید رعنایی سیادت در سمت سرپرستی مرکز تحقیقات پروتئین
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی