دانشگاه شهید بهشتی

دومین کنگره بین‌المللی نقش خدمات حمایتی (زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی) در درمان چند‌تخصصی سرطان کودک

تاریخ انتشار: 1396/07/30 12:45 ب.ظ
 
مؤسسه خیریه محک با همکاری پزوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی و سایر نهادها «دومین کنگره بین‌المللی نقش خدمات حمایتی (زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی) در درمان چند‌تخصصی سرطان کودک» را اول تا سوم آذر‌ماه سال جاری با امتیاز بازآموزی برگزار می‌کند.
 
 
 
poster-mahak.jpg

 

  

  
 
 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: محک، سرطان کودک، پژوهشکده خانواده
منبع خبر پژوهشکده خانواده
تعداد مشاهده: 1,341
اخبار : دومین کنگره بین‌المللی نقش خدمات حمایتی (زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی) در درمان چند‌تخصصی سرطان کودک
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی