دانشگاه شهید بهشتی

دیدار و تبادل نظر مدیریت همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه سوپلک فرانسه و دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ انتشار: 1396/08/02 03:34 ب.ظ
با توجه به مفاد تفاهم نامه بین دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه سنترال سوپلک فرانسه، آقای مارک زولور مدیریت همکاریهای علمی بین المللی آن دانشگاه به همراه آقای ژان کریستوف بونته رایزن همکاری های علمی و فنی سفارت فرانسه در تهران روز دوشنبه یکم آبانماه 1396 با مدیریت دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه دیدار و به تبادل نظر پرداختند.
در این دیدار در خصوص زمینه همکاری دو طرف در حوزه آب، انرژی، علوم مهندسی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بحث و مقرر گردید که یک کمیته کاری مشترک پیگیری های مرتبط با حوزه های مذکور را انجام داده و حداکثر ظرف یک ماه موضوع همکاری ها را به سرانجام مطلوب برساند.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی
تعداد مشاهده: 2,155
اخبار : دیدار و تبادل نظر مدیریت همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه سوپلک فرانسه و دانشگاه شهید بهشتی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی