دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری ژورنال کلاب با موضوع خیانت زناشویی در پژوهشکده خانواده

تاریخ انتشار: 1396/08/14 08:19 ق.ظ

Slide1.JPG
 

زمان: یکشنبه 14 آبانماه 1396-ساعت 10:30

مکان: پژوهشکده خانواده، اتاق 507

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: خیانت، خیانت عاطفی، پژوهشکده خانواده
منبع خبر پژوهشکده خانواده
تعداد مشاهده: 1,218
اخبار : برگزاری ژورنال کلاب با موضوع خیانت زناشویی در پژوهشکده خانواده
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی