دانشگاه شهید بهشتی

نشست ابعاد حقوقی نانوتکنولوژی

تاریخ انتشار: 1396/09/19 12:55 ب.ظ

​🌍 گروه حقوق‌ انرژی و محیط زیست دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند؛

💢 نشست:

 *ابعاد حقوقی نانوتکنولوژی*

سخنرانان:

🔹دکتر صادق ضیائی بیگدلی

فناوری های نوظهور در حقوق تجارت بین الملل: با تاکید بر نانوتکنولوژی

🔹دکتر محسن عبدالهی

حفاظت از محیط زیست: آثار نانوتکنولوژی و ابعاد حقوقی

🔹دکتر یوسف قاسمی 

چالش های تجاری سازی نانوتکنولوژی از منظر حقوقی

🔹دکتر نادر نیک کام

نانوتکنولوژی و جایگاه ایران در این حوزه

🔹آقای شهریار کاظمی آذر

استانداردها و ضمانت های حقوقی نانوتکنولوژی

✔️زمان برگزاری: روز دوشنبه، ۲۰ آذرماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۳ الی ۱۵

✔️مکان برگزاری: تالار آزادی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی​

بعاد حقوقی نانوتکنولوژی.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 1,869
اخبار : نشست ابعاد حقوقی نانوتکنولوژی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی