دانشگاه شهید بهشتی

اردوی فرهنگی زیارتی مشهد مقدس (ویژه دانشجویان پسر پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی)

تاریخ انتشار: 1396/10/02 02:06 ب.ظ

​اردوی فرهنگی زیارتی مشهد مقدس با اولویت دانشجویان ساکن خوابگاه برادران پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور و ورودی های 95 و 96 از روز سه شنبه 24 بهمن لغایت جمعه 27 ماه جاری برگزار خواهد شد. 

هزینه شرکت در این برنامه فرهنگی 70 هزار تومان بوده و مهلت ثبت نام تا تاریخ 15 دی ماه خواهد بود.

مدیریت امور فرهنگی

پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر معاونت فرهنگی و دانشجویی پردیس شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 2,707
اخبار : اردوی فرهنگی زیارتی مشهد مقدس (ویژه دانشجویان پسر پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی)
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی