دانشگاه شهید بهشتی

تبریک به جناب آقای محمدرضا شعبانی ازدینی

تاریخ انتشار: 1396/10/19 10:08 ق.ظ
جناب آقای محمدرضا شعبانی ازدینی
انتصاب بجا و شایسته شمارا به عنوان " سرپرست مرکز همایش های بین المللی دانشگاه  " تبریک عرض نموده و برای جنابعالی توفیق روز افزون از خداوند متعال مسئلت داریم.
                                       همکاران دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده مهندسی عمران ،آب و محیط زیست پردیس شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 2,833
اخبار : تبریک به جناب آقای محمدرضا شعبانی ازدینی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی