دانشگاه شهید بهشتی

یادداشت ویژه دکتر سید مهدی طباطبایی؛ به مناسبت ضایعه تأسف بار جان باختن دریانوردان ایرانی کشتی نفتکش سانچی

تاریخ انتشار: 1396/10/25 04:00 ب.ظ
آی آدم‌ها!
دکتر سید مهدی طباطبایی
عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
طباطبایی.jpg
چه‌قدر این قطعه‌شعر نیما، با حس‌وحالِ این چند روزمان همخوانی دارد و با دغدغه‌ها و دلهره‌های‌مان هم‌سانی:
 
آی آدم‌ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید
 یک نفر در آب دارد می‌سپارد جان
یک نفر دارد که دست‌وپای دائم می‌زند ...
 
آری! قلم هم گاه، توانِ همراهی ندارد و جز آهی سرد، آن‌هم از سرِ حسرت و درد، فرارویش نمی‌نشیند؛ از دگر سو، دل هم تابِ سکوت و خاموشی نمی‌آرد و بسی حرف‌های ناگفته دارد.
پیش‌ترها، «سوختن در آب» را تعبیری شاعرانه می‌دانستیم و عاشقانه، که نه مجالی برای ظهورِ آن در عالمِ واقع متصور است و نه مثالی برای بروزش؛ اما همین تعبیر، مفهومِ سرنوشت را برای گروهی رقم زد و بر کتابِ زندگانی‌شان قلم.
بخش پایانی قطعه‌شعر نیما هم خواندنی‌است و در حافظه‌ روزگار، ماندنی:
 
... آی آدم‌ها که روی ساحلِ آرام در کار تماشایید!
موج می‌کوبد به روی ساحلِ خاموش
پخش‌می‌گردد چنان مستی به‌جای‌افتاده، بس مدهوش
می‌رود نعره‌زنان، وین بانگ باز از دور می‌آید:
آی آدم‌ها ...
و صدای باد هر دم دلگَزاتر
در صدای باد، بانگ او رساتر
از میانِ آب‌های دور یا نزدیک
باز در گوش این نداها
آی آدم‌ها ...
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 840
اخبار : یادداشت ویژه دکتر سید مهدی طباطبایی؛ به مناسبت ضایعه تأسف بار جان باختن دریانوردان ایرانی کشتی نفتکش سانچی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی