دانشگاه شهید بهشتی

آخرین دورهمی دانشجویان رشته علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی ورودی 95 در کتابخانه مرکزی

تاریخ انتشار: 1396/10/27 09:59 ق.ظ
دانشجویان رشته علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی ورودی 95 (دوره مجازی) با اتمام امتحانات خود به همراه اساتید رشته مربوطه، آخرین دورهمی خود را روز سه شنبه مورخ 26 دی ماه در سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی برگزار کردند. همچنین بعد از اتمام مراسم از بخش‌های مختلف کتابخانه بازدید نمودند و عکسی به یادگار در این مکان از آخرین دورهمی خود گرفتند.

doreh majazi1.png

doreh majazi2.png

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر کتابخانه مرکزی
تعداد مشاهده: 1,189
اخبار : آخرین دورهمی دانشجویان رشته علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی ورودی 95 در کتابخانه مرکزی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی