دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری ژورنال کلاب در پژوهشکده خانواده

تاریخ انتشار: 1396/12/12 11:34 ق.ظ

 

Journal.JPG
 
یکشنبه 13 اسفند 1396
ساعت 10:30 پژوهشکده خانواده

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: ژورنال کلاب، نوجوانان، فرهنگ، پژوهشکده خانواده
منبع خبر پژوهشکده خانواده
تعداد مشاهده: 4,503
اخبار : برگزاری ژورنال کلاب در پژوهشکده خانواده
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی